REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Pojeďte s námi 17. dubna na Plzeňsko!

Srdečně zveme seniory na jednodenní výlet do Plzeňského kraje. Navštívíme Plzeňský pivovar, město Rokycany a rozhlednu Kotel. Úterý 17. dubna už je za dveřmi, těšíme se na vaše přihlášky!

Cena výletu je 500,- Kč a obsahuje: dopravu, doprovod, oběd, vstupy. Závazné přihlášky a platby v Klubu REMEDIUM, do naplnění kapacity, tel: 222 712 940, senior@remedium.cz.
Odjezd v 8.00, sraz účastníků v 7.45 ze stanice metra B Stodůlky - nástupiště u výstupu z vagónu metra.

Co uvidíte?
Plzeňský pivovar
Plzeň je čtvrté největší město ČR. Plzeňský pivovar je jednou z nejvýznamnějších světových turistických destinací. Budete seznámeni s historií pivovaru z konce 19. století, varnou z 30. let minulého století, nebo historickými sklepy, kde se dodnes vyrábí pivo Pilsner Urquell tradiční metodou. Součástí je ochutnávka piva.

Město Rokycany
V Kosmově kronice se popisuje příjezd císaře Jindřicha V. do tehdejšího biskupského dvorce v Rokycanech. Zde císař rozhodl, že novým českým knížetem se stane Vladislav I. Ve 40. letech 19. století se Rokycany zařadily mezi nejvýstavnější a nejbohatší česká města. Střed města Rokycany byl vyhlášen dne 22. 10. 1992 městskou památkovou zónou a na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.

Rozhledna Kotel
Rozhledna leží na stejnojmenném kopci Kotel, podle kterého dostala své jméno. Z rozhledny můžete vidět hrad Radyně, Plzeň, Brdy. K rozhledně je procházka dlouhá zhruba 1,5 km, kdo nechce nahoru, využije jen krásnou procházku.
Plzeň je čtvrté největší město ČR. Plzeňský pivovar je jednou z nejvýznamnějších světových turistických destinací. Budete seznámeni s historií pivovaru z konce 19. století, varnou z 30. let minulého století, nebo historickými sklepy, kde se dodnes vyrábí pivo Pilsner Urquell tradiční metodou. Součástí je ochutnávka piva.


Bc. Helena Kubů
manažerka Programů pro seniory


(c) 2006, REMEDIUM