REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Seminář Práva a povinnosti pronajímatele a nájemníka dle Nového občanského zákoníku dne 24.4.2018

Občanská poradna REMEDIUM pořádá bezplatný seminář zaměřený na bytovou problematiku. Seminář se koná v úterý 24. dubna 2018 mezi 9:00 - 12:00 na ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 - budova B, 1. patro - zasedací sál.

Obsah semináře:
- práva a povinnosti pronajímatele vůči nájemníkovi a nájemníka vůči pronajímateli
- základní podmínky vzniku a zániku nájmu
- následky neplnění povinností pronajímatele a nájemníka

Bližší informace získáte na tel. čísle: 272 743 666 nebo na emailu: obcanskaporadna@remedium.cz.

Na seminář se můžete přihlásit na emailu: kpss@praha10.cz a to do 20.4.2018.



Seminář je realizován v rámci projektu ,,Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení podle Nového občanského zákoníku" za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


(c) 2006, REMEDIUM