REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"

V letošním roce opět organizace REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint". 

Cílem tohoto projektu je posílení informovanosti občanů v oblasti ochrany spotřebitele a spotřebitelské finanční gramotnosti a to prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce v rámci kurzu ,,Ochrana spotřebitele v praxi“, a aktualizace a rozšíření interaktivních internetových stránek Dluhový labyrint. 

Na internetových stránkách Dluhový labyrint mohou návštěvníci nepřetržitě získávat věčně správné a aktuální informace o svých právech, povinnostech a možnostech z hlediska dluhové problematiky. ,,Již na úvodní stránce je uvedeno, že na putování Dluhovým labyrintem se může vydat každý, koho se dluhy nějakým způsobem týkají např. sám dluží, někomu půjčil nebo je dlužníkem někdo z jeho příbuzných a hledá tak z této spirály cestu ven,“ říká vedoucí občanské poradny, Mgr. Lucie Kovandová. V průběhu roku dochází k aktualizaci informací v jednotlivých sekcích (např. Potřebuji informace, Kam pro radu atd.) a k přidávání nových vzorů, které je možné si stáhnout.

Bezplatný dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce bude v rámci tohoto projektu realizován v průběhu roku třikrát a to ve spolupráci s VOŠ sociálně právní v Praze, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně a Katedrou sociální práce FF UK v Praze. V rámci kurzu se studenti dozvědí mnohé užitečné informace z oblasti legislativy týkající se spotřebitelské oblasti, práv a povinností spotřebitele, spotřebitelského úvěru nebo vývojových fází spotřebitelského dluhu a možností jeho řešení.

V minulém roce se kurzů zúčastnilo více než 70 studentů a podobný počet je očekávám i v tomto roce. "Stále se totiž jedná o aktuální a potřebné téma, o které mají školy i sami studenti velký zájem," říká jedna z lektorek kurzu, Mgr. Petra Skuhrová. Ze zpětných vazeb získaných od účastníků pak vyplývá, že na kurzu oceňují zejména praktické zkušenosti přednášejících s touto tématikou a ucelené podání tématu.

"Studenti se v rámci kurzu seznamují s právy a povinnostmi spotřebitele v České republice i v rámci EU a jsou upozorňováni na rozdíly mezi jednotlivými typy spotřebitelských smluv," upřesňuje Mgr. Lucie Kovandová, koordinátorka projektu. Kromě teoretických znalostí si studenti v rámci modelových situací vyzkouší, jak správně postupovat v konkrétních případech. Nejen účastníci kurzu následně obdrží aktualizovaná skripta ,,Spotřebitelské poradenství v praxi pro studenty sociální práce“, která budou na konci roku opět distribuována do spolupracujících škol. 

Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.

Mgr. Lucie Kovandová, DiS.
vedoucí Občanské poradny REMEDIUM
Email: obcanskaporadna@remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM