REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Publikace ,,NEBOJUJTE SE ZÁKONY" - shrnutí právních předpisů souvisejících s mateřstvím a rodičovstvím

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovtsví

každý rok vydává publikaci ,,Nebojujte se zákony", ve které najdete čtivé a srozumitelné shrnutí právních předpisů souvisejících s mateřstvím a rodičovstvím. Příručku je možné si objednat v tištěné podobě nebo vám po vyplnění krátkého formuláře může být zaslána v elektronické verzi. Více informací získáte na webu: http://www.aperio.cz/748/prirucka-nebojujte-se-zakony.


(c) 2006, REMEDIUM