REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Pořádáme diskusní setkání na téma "SUPERVIZE ŘÍZENÍ II.: JAK (DOBŘE) ZAČÍT"

Diskusní setkání se uskuteční 14. března 2018 tentokrát již od 11 do 17 hodin opět v prostorách REMEDIA Praha na adrese Křišťanova 15, Praha 3.

CÍLE SETKÁNÍ:
Prozkoumat a vyzkoušet si, jak v supervizi řízení vyjednávat třístranný i vícestranný kontrakt; zjistit, co je a co není kontraktovatelné; vzájemně se obohacovat svými zkušenostmi a názory na téma supervize řízení.

KDO JE ZVÁN:
Zváni jsou všichni, kdo supervizi řízení využívají (nebo chtějí využívat) ve všech možných rolích: supervizor, supervidovaný (vedoucí / tým vedoucích), zadavatel (ředitel, člen správní rady atd.). Vítáni jsou ti, kteří byli na prvním diskusním setkání k tématu v listopadu 2017, i ti, kteří na něm nebyli.

Zápis z diskusního setkání Supervize řízení I. najdete na odkazu: http://www.remedium.cz/download/zaznam_ze_setkani_supervize_rizeni.pdf

ČASOVÝ RÁMEC SETKÁNÍ:
1. blok = 11.00 - 12.30
2. blok = 13.00 - 14.30
3. blok = 15.00 - 17.00

PRŮVODCI DISKUSNÍM SETKÁNÍM:
Martina Těmínová se zkušeností ředitelky / zadavatelky supervize řízení, supervizorky, supervidované v supervizi řízení
Zuzana Radová se zkušeností ředitelky / zadavatelky supervize a supervidované v supervizi řízení
Bohumila Baštecká se zkušeností supervizorky řízení a vedoucí
Milan Kinkor se zkušeností supervizora řízení a vedoucího

CENA: 350,- Kč (pro absolventy supervizního výcviku REMEDIUM Praha 250,- Kč)
V ceně je drobné občerstvení (káva, čaj, přes oběd něco k zakousnutí).

Přihlášku naleznete na našich webových stránkách zde: http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/diskusni-setkani-supervize-rizeni_II.php. Přihlášku prosíme vyplňte a zašlete nejpozději do 20. února 2018 opět na e-mailovou adresu vzdelavani@remedium.cz.
Přihlášení obdrží program nejpozději týden před diskusním setkáním.

Na setkání s Vámi se těší
Martina Těmínová, Zuzana Radová, Bohumila Baštecká, Milan Kinkor - průvodci setkáním
Jana Tupá, Barbora Kasalová - organizační tým vzdělávacích programů REMEDIUM Praha


(c) 2006, REMEDIUM