REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Zrealizované projekty za podpory Městské části Praha 3 v roce 2017

V roce 2017 Městská část Praha 3 opět finančně podpořila aktivity obecně prospěšné společnosti REMEDIUM Praha, která již více než 25 let vytváří prostor pro vzdělávání, podporu a pomoc v psychosociální oblasti. Městská část Praha 3 opakovaně přispívá na provoz Občanské poradny REMEDIUM, semináře zaměřené na posilování finanční gramotnosti dětí, na sociálně aktivizační službu pro seniory v Klubu Remedium a činnost Divadelního spolku Proměna.

2. 1. 2018

Jednou ze stálých služeb, podporovaných Městskou částí Praha 3, je Občanská poradna REMEDIUM. Poradna nabízí bezplatnou a důvěrnou pomoc nejen občanům Prahy 3 a poskytuje jim praktické a věcné informace o jejich právech a povinnostech. Na poradnu se obracejí lidí, kteří potřebují pomoc a radu např. v oblasti bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti ochrany spotřebitele nebo dluhové problematiky. ,,Více jak třetinu našich klientů tvoří občané Prahy 3. Jsme proto velmi rádi, že městská část tento projekt opět podpořila," říká Mgr. Lucie Kovandová, vedoucí občanské poradny.

Významnou část osob v nouzi tvoří občané nacházející se v dluhové pasti. I z toho důvodu se občanská poradna v rámci projektu zacíleného na žáky několika základních škol na Praze 3 zaměřuje na vzdělávání dětí v oblasti finanční gramotnosti. ,,Právě ze zkušeností naší poradny víme, že s posilováním finanční gramotnosti je nejlépe začít co nejdříve," říká Mgr. Kristýna Schreilová, jedna z lektorek projektu.

REMEDIUM Praha o.p.s. je úspěšným realizátorem tohoto projektu již od roku 2011. V letošním roce se semináře uskutečnily na ZŠ Jarov a ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, kde proběhlo celkem 10 seminářů. Cílem bylo podpořit vědomosti žáků v problematice finanční gramotnosti a návazných oblastí, tak aby v důsledku neznalosti nedocházelo k jejich pádu do dluhové pasti. ,,Nosnými tématy byly tvorba rozpočtu jednotlivce a domácnosti a význam vlastního podpisu. Žáky, kteří si plánují najít v průběhu školního roku, anebo o letních prázdninách brigádu, zajímaly především informace týkající se základů pracovního práva," doplňuje Schreilová.

Obecně prospěšná společnost REMEDIUM Praha bezmála 20 let realizuje programy pro seniory. V minulém roce zorganizovala 667 lekcí jazykových kurzů - italštiny, španělštiny, němčiny, francouzštiny, angličtiny a latiny.
Podobný počet hodin výuky zaznamenala u pohybových kurzů, jako je rehabilitační cvičení, pilátes, jóga, cvičení na míčích nebo židlích, zdravotní a kondiční cvičení anebo kruhové tance z celého světa.
Hojně navštěvované byly také kurzy ovládání PC a kurzy chytrých telefonů, které zájemci navštívili v rámci 94 lekcí. Senioři také mohli v průběhu roku dvakrát týdně navštěvovat ARTE dílny a kurz trénování paměti. ,,Programy pro seniory jsou určeny lidem v důchodovém věku. Hlavním cílem všech nabízených aktivit je zachování kvality života, podpora sebevědomí, prevence před samotou, rozvoj osobnosti a radost ze života i po odchodu do důchodu. Programy jsou podporovány Městskou částí Praha 3 a granty, díky čemuž můžeme cenu kurzů udržet ve výši, která je dostupná co nejširší skupině zájemců," vysvětluje Helena Kubů, programová manažerka Programů pro seniory.

Senioři mohou využít i sociálně aktivizační službu, která zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, podporuje seniory při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování oprávněných zájmů, a nabízí socioterapeutické činnosti na podporu osobnosti seniorů. ,,Nikdo by neměl zůstat sám nebo bez pomoci. Ráda bych k nám pozvala seniory, kteří se cítí opuštění nebo mají různé těžkosti, abychom společně zkusili jejich situaci vylepšit," doplňuje Helena Kubů.


Mgr. Lucie Kovandová, Dis.
vedoucí Občanské poradny REMEDIUM
REMEDIUM Praha o.p.s.

Bc. Helena Kubů
manažerka Programů pro seniory
Klub REMEDIUM


(c) 2006, REMEDIUM