REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"

V roce 2017 realizovala organizace REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu úspěšný projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint".

Cílem tohoto projektu bylo posílení informovanosti občanů v oblasti spotřebitelské a finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce a aktualizace a rozšíření internetových stránek Dluhový labyrint.

Dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce se v rámci tohoto projektu uskutečnil čtyřikrát a to ve spolupráci s Ústavem sociální práce FF UHK, VOŠ sociálně právní v Praze, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU a Katedrou sociální práce FF UK. Celkem se jej zúčastnilo 70 účastníků. "Stále se nám potvrzuje, že se jedná o aktuální a potřebné téma a školy i studenti o něj mají velký zájem. Těší nás, že kurz letos mohli využít další z nich", říká jedna z lektorek kurzu, Mgr. Petra Skuhrová. Ze zpětných vazeb získaných od účastníků pak vyplynulo, že na kurzu ocenili jak užitečnost, srozumitelnost a přehlednost získaných informací, tak zejména praktické zkušenosti lektorek s danou tématikou. Nejen účastníci kurzu pak obdrželi aktualizovaná skripta ,,Spotřebitelské poradenství v praxi pro studenty sociální práce", která byla na konci roku v celkovém počtu 400 ks distribuována do spolupracujících škol.

Na internetových stránkách Dluhový labyrint, na nichž lze nalézt "informace o dluzích nejen pro dlužníky", pak kromě pravidelných aktualizací došlo k dalšímu rozšíření sekce Ke stažení o nové vzory, přibyly články do sekce pro odbornou veřejnost a byla také aktualizována sekce Kam pro radu. "Velmi nás těší neustálý zájem, který o Dluhový labyrint je ze strany široké veřejnosti. Za celý rok 2017 jej navštívilo 33 560 lidí, řada z nich opakovaně. Celkově jsme zaznamenali 40 182 návštěv, říká koordinátorka projektu Mgr. Kristýna Schreilová. "Ve všech aktivitách máme v plánu pokračovat i v roce 2018," dodává.

Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.


(c) 2006, REMEDIUM