REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"

Tisková zpráva

V Praze dne 23.11.2017

V letošním roce opět organizace REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint".

Cílem tohoto projektu je posílení informovanosti občanů v oblasti spotřebitelské a finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce a aktualizace a rozšíření internetových stránek Dluhový labyrint.

Bezplatný dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce je v rámci tohoto projektu realizován v průběhu roku čtyřikrát a to ve spolupráci s VOŠ sociálně právní v Praze a Ústavem sociální práce FF UHK.

Kurzů se celkem zúčastní 70 studentů. "Stále se nám potvrzuje, že se jedná o aktuální a potřebné téma a školy i studenti o něj mají velký zájem. Těší nás, že kurz letos mohli využít další z nich," říká jedna z lektorek kurzu, Mgr. Petra Skuhrová. Ze zpětných vazeb získaných od účastníků pak vyplývá, že na kurzu oceňují zejména praktické zkušenosti přednášejících s touto tématikou a ucelené podání tématu. Nejen účastníci kurzu následně obdrží aktualizovaná skripta Základy spotřebitelského poradenství, která budou na konci roku distribuována do spolupracujících škol.

"Studenti se v rámci kurzu seznamují s právy a povinnostmi spotřebitele v České republice a v rámci EU. Zjišťují, jaké jsou náležitosti a rozdíly mezi různými typy spotřebitelských smluv a v neposlední řadě aplikují nabyté teoretické znalosti v rámci modelových situací," upřesňuje Mgr. Kristýna Schreilová, koordinátorka a lektorka projektu.


Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.

Mgr. Kristýna Schreilová
Koordinátorka a lektorka projektu
email: kristyna.schreilova@remedium.cz

Diana Dvořáková
PR manažerka
email: diana.dvorakova@remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM