REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Darování je radost! Obdarujte nás na Darujme.cz

31.10.2017 Není žádným tajemstvím, že neziskové organizace jsou ve velké míře závislé na finanční podpoře dalších subjektů. Ať už se jedná o granty, firemní dary anebo pomoc od příznivců, vše dohromady tvoří pramen života jednotlivých organizací. Remedium PRAHA o.p.s. není v tomto ohledu žádnou výjimkou, nováčkem je ale ve spolupráci s Darujme.cz.

Darujme.cz je úspěšný projekt Nadace Via, který podporuje financování neziskových organizací od roku 2010. Slouží jako řešení a platforma pro online dárcovství v České republice. Neziskovým organizacím a dárcům zpřístupňuje důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro moderní formy dárcovství.

?Jednoduchost, přehlednost, dlouhodobá tradice a transparentnost nás v REMEDIUM Praha přesvědčila o kvalitách Darujme.cz, jejichž aplikaci jsme začali používat,? upřesňuje Jana Herbst, ekonomická manažerka Remedium Praha o.p.s.

Vzděláváme již 23 let

Od počátku našeho bytí se věnujeme vzdělávání. Začali jsme tréninkovými programy pro pracovníky linek důvěry. V současnosti vzděláváme v oblastech krizové intervence, řízení v pomáhajících profesích, psychoterapii atp. Našim klientům můžeme nabídnout přes 20 vzdělávacích programů. Právě krizová intervence je palčivým a diskutovaným tématem, což nás inspirovalo k uspořádání konference ?1000 podob krizové intervence?.

1 000 podob krizové intervence

REMEDIUM Praha je dlouholetý významný vzdělavatel v oblasti krizové intervence. Víme, jak široký záběr mají pracoviště pracující s lidmi v krizi ? od témat souvisejících se vztahy, s osobními těžkostmi, nemocemi, nouzí, dluhy až po témata minorit a migrace. Víme, jak potřebují sdílet odborný prostor pro řešení aktuálních otázek a témat.

Ve dnech 6. ? 7. listopadu 2018 proto uspořádáme v Hotelu Olšanka v Praze 3 již III. konferenci, tentokrát s názvem 1000 podob krizové intervence.
?Budeme se zabývat současnými podobami a proměnami krizové práce s ohledem na různé cílové skupiny, na druhy poskytovatelů pomoci a samozřejmě na specifika metodiky práce,? vysvětluje manažerka vzdělávacích programů a koordinátorka projektu v jedné osobě Jana Tupá.Věříme, že díky konferenci vytvoříme prostor pro diskutování odborných témat ve formě panelových diskusí, příspěvků pozvaných odborníků, kulatých stolů a workshopů na frekventovaná témata. Neméně podstatnou součástí je sdílení zkušeností a zážitků napříč profesemi spojených s problematikou krizové intervence.

Ano! Konference se koná až za rok. Již v tuto chvíli však pilně plánujeme, přemýšlíme, vymýšlíme, jakou bude mít konference podobu. Součástí plánování je i získávání finančních a materiálních prostředků. Založili jsme na Darujme.cz projekt ?1000 podob krizové intervence?, který slouží k finanční podpoře samotné konference. Budeme velmi rádi, když nás podpoříte, popřípadě vyzvete další lidi, kterým není pomoc člověku v krizi lhostejná.

Děkujeme Vám!

Diana Dvořáková
manažerka PR

REMEDIUM Praha o.p.s.
Křišťanova 15, 130 00 Praha 3
tel.: 272 743 360
www.remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM