REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

REMEDIUM Praha: Bezplatný kurz pro studenty sociální práce Ochrana spotřebitele v praxi

Stručný popis: V rámci projektu Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint pořádá REMEDIUM Praha o.p.s. a ÚSP FF UHK dvoudenní 16 hodinový kurz pro studenty sociální práce.

Datum:
Pondělí, 20. listopadu 2017 - Úterý, 21. listopadu 2017

Místo konání akce:
Hradec Králové


Cíl a obsah kurzu:
Cílem kurzu je seznámit se s problematikou spotřebitelských vztahů a ochrany spotřebitele v podobě, s níž se ve své praxi setkávají sociální pracovníci. Na konkrétních případech budou vysvětleny základní legislativní souvislosti a metody práce, které může sociální pracovník využít. Prostor bude věnován i zadlužování spotřebitelů, možným preventivním opatřením a řešení již existujícího předlužení.

Program :
1. den
- úvod do legislativy týkající se spotřebitelské oblasti
- typologie spotřebitelských smluv
- spotřebitelská kupní smlouva (náležitosti, rozdíly mezi různými typy spotřebitelských kupních smluv)
- práva a povinnosti spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy) - v ČR a v rámci EU, vliv nového Občanského zákoníku
- modelové situace
2. den
- problematika rozhodčích doložek a smluv
- spotřebitelský úvěr
- vývojové fáze spotřebitelského dluhu
- možnosti řešení spotřebitelského dluhu (splátkový kalendář, oddlužení atd.)

Příjem přihlášek: do 13. listopadu
Kapacita kurzu: 20 účastníků
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin
Kurz se koná v prostorách Ústavu sociální práce FF UHK.
Pro více informací a přihlášku kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Kristýnu Schreilovou.
email: obcanskaporadna@remedium.cz
www.remedium.cz
Pořadatel:
REMEDIUM Praha o.p.s. a ÚSP FF UHK


(c) 2006, REMEDIUM