REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Pořádáme diskusní setkání na téma "SUPERVIZE ŘÍZENÍ"

Diskusní setkání se uskuteční 29. listopadu 2017 od 14 do 17 hodin opět v prostorách REMEDIA Praha na adrese Křišťanova 15, Praha 3.

CÍLE SETKÁNÍ:
prozkoumat, co pojem "supervize řízení" obsahuje; odlišit ho od koučování, manažerské supervize, psychoterapie; hledat kýžený výsledek supervize řízení a prospěšnou výbavu supervizora řízení

KDO JE ZVÁN:
Rádi bychom se setkali ve třech rolích, které obvykle vytvářejí komunikační pole pro supervizi řízení (ředitelé/zadavatelé - vedoucí nebo tým vedoucích - supervizoři).

MOŽNÁ TÉMATA:
Výsledek supervize řízení: Nadhled? (Nad čím?) Svoboda? (Od čeho a k čemu?) Integrita? (Jaká?)
Manažerská osamělost a svůdnost supervizorova ujišťování
Rozhodování jako ústřední manažerská dovednost a reflektující supervize
Moc v supervizi řízení
Zodpovědnost za průběh a výsledek supervize řízení
Zadávání supervize v supervizi řízení aneb Kdo řediteli podepíše cesťák?
Praktická a teoretická výbava supervizora řízení

CO VZÍT S SEBOU:
Další možná témata a vlastní zkušenosti a příběhy

PRŮVODCI ODPOLEDNEM:
Martina Těmínová se zkušeností ředitelky/zadavatelky supervize řízení, supervizorky,supervidované v supervizi řízení
Milan Kinkor se zkušeností supervizora řízení a vedoucího
Bohumila Baštecká se zkušeností supervizorky řízení a vedoucí

PŘIHLÁŠKU naleznete ke stažení na našich webovách stránkách zde: http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/diskusni-setkani-supervize-rizeni.php
Vyplněnou přihlášku zašlete na mailovou adresu vzdelavani@remedium.cz nejpozději do 31. 10. 2017.
Přihlášení obdrží program nejpozději týden před setkáním.
Poplatek: 150,- (pro absolventy supervizního výcviku Remedia), 200,- (pro ostatní)

Na setkání s Vámi se těší

Martina Těmínová, Bohumila Baštecká a Milan Kinkor - průvodci setkáním
Jana Tupá, Barbora Kasalová - za organizační tým vzdělávacích programů Remedium Praha


(c) 2006, REMEDIUM