REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Ochrana spotřebitele táhne i v letošním roce

Ochrana práv spotřebitele i související problematika spotřebitelského úvěru jsou často skloňovanými tématy. Důvodem je narůstající množství občanů, kteří se ocitají v tzv. dluhové spirále. Ti nastalou situaci nedokáží řešit bez pomoci. Podporou jim mohou být webové stránky www.dluhovylabyrint.cz.

Pracovníci Občanské poradny REMEDIUM se pravidelně setkávají s klienty řešící dluhy. Mnoho spotřebitelů se v záplavě informací ztrácí, což přináší strach z možného neúspěchu v řešení dané situace. Projekt www.dluhovylabyrint.cz, který již šestým rokem zaštiťuje REMEDIUM Praha o.p.s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, slouží jako podpora dostupnosti aktuálních informací z oblasti práva, povinností a možností, jak se racionálně vymanit z dluhů. "Tímto projektem reagujeme na stále se zvyšující potřebu posilování spotřebitelské a finanční gramotnosti občanů, neboť tyto oblasti jsou úzce propojeny s fenoménem zadlužování a předlužování obyvatel," vysvětluje Kristýna Schreilová, vedoucí občanské poradny REMEDIUM.

Webové stránky se těší stále větší oblibě, což dokazují statistické údaje z první poloviny roku 2017. Dluhový labyrint navštívilo v první polovině roku přes 20 tisíc uživatelů, z čehož 82 % tvoří noví uživatelé.

Nedílnou součástí projektu je vzdělávání studentů sociální práce v rámci dvoudenního kurzu "Ochrana spotřebitele v praxi", který je v průběhu roku realizován čtyřikrát. První dva kurzy proběhly ve spolupráci VOŠ sociálně právní v Praze a Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Další dva se uskuteční na podzim.

Pro více informací kontaktujte:
Kristýna Schreilová
Vedoucí Občanské poradny REMEDIUM Praha
obcanskaporadna@remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM