REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Máme splněno! Děkujeme!

Plníme přání seniorům, tak zní název akce na podporu aktivního stáří. Výtvarná dílna Klubu REMEDIUM má přání svých příznivců již naplněné. Za podpory Sodexo a dárců se podařilo vybrat 6.000 Kč na výtvarné potřeby.

Výtvarná dílna bez výtvarných potřeb nežije. Aby se i letos mohli naši kurzisti umělecky projevit, potřebují doplnit a pořídit výtvarné potřeby. Artedílny byly zařazeny do projektu Plníme přání seniorům, který pořádá společnost Sodexo ve spolupráci se svými partnery Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb a projektu SenSen (Senzační senioři) nadace Nadaci Charty 77/Konta Bariéry. Podpora probíhala jak od dárců, tak od společnosti Sodexo, která ke každému vkladu automaticky vložila stejnou částku a příspěvek tak zdvojnásobila.

"REMEDIUM Praha o.p.s. dlouhodobě pořádá kurzy arteterapie pro seniory. Výtvarná dílna slouží jako útočiště pro umělecky laděné lidi, kteří se chtějí zdokonalit ve výtvarné tvorbě anebo si kresbou takzvaně vyčistit hlavu a procvičit klouby. Příjemným vyvrcholením kurzů jsou výstavy nejlepších děl," doplňuje Helena Kubů, manažerka Klubu REMEDIUM.

Organizátoři akce se snaží o zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, bojují tak proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci. "Snažíme se inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat," uvádí pořadatelé akce.


(c) 2006, REMEDIUM