REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Pořádáme diskusní setkání na téma SUPERVIZE VE ŠKOLSTVÍ a KARIÉRNÍ SYSTÉM

Diskusní setkání se uskuteční 15. února 2017 od 11 do 17 hodin v prostorách REMEDIA Praha (Praha 3, Křišťanova 15). Zveme učitele (supervidované), ředitele (zadavatele supervize) a supervizory ve školství. Pokud je to možné, přijďte prosím v této trojici (ředitel, učitel, supervizor) z jedné školy, přispějete tím k vyvážené diskusi.

Tentokrát se zaměříme na téma SUPERVIZE VE ŠKOLSTVÍ a KARIÉRNÍ SYSTÉM: Pro koho? Kdy? Za jakých podmínek?
Za cíl si klademe vyjednávat o přiměřeném místě supervize ve školství.

Předpokládané tematické okruhy:
Organizační kultura školy a supervizní kultura (reflexe, rozvoj, partnerství)
Podpora učitele v profesním rozvoji v rámci kariérního systému (role uvádějícího učitele, mentora profesního rozvoje, kolegiálních hospitací atp. ve vztahu k externí supervizi)
Přínosy a omezení vnitřní a vnější podpory při profesním rozvoji učitele
Předpokládané a zjišťované rozvojové potřeby učitelů: Kdo jak je zjišťuje a co s tím dělá?

Administrativní poplatek činí 300 Kč, pro absolventy supervizích výcviků REMEDIA Praha 200 Kč. Poplatek bude vybírán na místě.

Máte-li zájem o účast na setkání, zašlete zprávu na emailovou adresu vzdelavani@remedium.cz.


(c) 2006, REMEDIUM