REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"

V roce 2016 realizovala organizace REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint".

Cílem tohoto projektu bylo posílení informovanosti občanů v oblasti spotřebitelské a finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce a aktualizace a rozšíření internetových stránek Dluhový labyrint.

Dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce byl v rámci tohoto projektu realizován čtyřikrát a to ve spolupráci s VOŠ sociálně právní v Praze, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU, Katedrou sociální práce FF UK a Jabok - Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou. Celkem se jej zúčastnilo 73 účastníků. "Stále se nám potvrzuje, že se jedná o aktuální a potřebné téma a školy i studenti o něj mají velký zájem. Těší nás, že kurz letos mohli využít další z nich", říká jedna z lektorek kurzu, Mgr. Petra Skuhrová. Ze zpětných vazeb získaných od účastníků pak vyplynulo, že na kurzu ocenili jak užitečnost, srozumitelnost a přehlednost získaných informací, tak zejména praktické zkušenosti lektorek s touto tématikou. Nejen účastníci kurzu pak obdrželi aktualizovaná skripta, která byla na konci roku distribuována do spolupracujících škol. Každá ze škol obdržela 100 výtisků.

Na internetových stránkách Dluhový labyrint, na nichž lze nalézt "informace o dluzích nejen pro dlužníky", pak kromě pravidelných aktualizací došlo k dalšímu rozšíření sekce Ke stažení o nové vzory, rovněž přibyly články do sekce pro odbornou veřejnost. V internetové poradně bylo zodpovězeno 42 dotazů s dluhovou tématikou.
"Velmi nás těší rostoucí zájem, který o Dluhový labyrint je. Za celý rok 2016 jej navštívilo 41 644 lidí, řada z nich opakovaně. Celkově jsme zaznamenali 50 631 návštěv, oproti roku 2015 je to o cca 5 000 návštěv více", říká koordinátorka projektu Mgr. Kristýna Schreilová. "Ve všech aktivitách máme v plánu pokračovat i v roce 2017," dodává.

Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.


(c) 2006, REMEDIUM