REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Dluhový labyrint se těší stále vyšší návštěvnosti

Z přehledu návštěvnosti internetových stránek www.dluhovylabyrint.cz je patrné, že stále více lidí má zájem o informace týkající se dluhové problematiky.

Organizace REMEDIUM Praha o.p.s., která tento rok slaví 25. výroční vzniku, provozuje za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu Dluhový labyrint již šestým rokem.
Ze statistického průzkumu je patrné, že se návštěvnost stránek každým rokem zvyšuje. Jinak tomu není ani v roce 2016, kdy stránky navštívilo za posledních devět měsíců takřka 40 tisíc uživatelů, což je suma rovnající se celoroční návštěvnosti roku 2015.

"Tímto projektem reagujeme na neustále se zvyšující potřebu posilování spotřebitelské a finanční gramotnosti občanů. Tyto okruhy jsou úzce propojeny s fenoménem zadlužování a předlužování obyvatel. Naším hlavním cílem je podpora dostupnosti potřebných informací," uvádí Kristýna Schreilová, vedoucí občanské poradny.

Z průzkumu je patrné, jaká klíčová slova vyhledávají návštěvníci našich stránek nejčastěji. Zaměřují se především na vyhledávání informací ohledně exekuce na banková účet, hojně využívají kalkulačky pro výpočet insolvenční srážky, ale také řeší témata spojená se spoludlužnictvím.

Díky Dluhovému labyrintu mohou lidé kdykoliv získat uživatelé věcně správné a aktuální informace o svých možnostech, právech a povinnostech, které souvisí s dluhy. Na stránkách www.dluhovylabyrint.cz mohou také lidé využít služeb Online poradny, která reaguje na konkrétní podněty dlužníků, jejich příbuzných, věřitelů, ručitelů atp. Veškeré dotazy včetně odpovědí jsou na stránkách archivované a dostupné ostatním čtenářům a tazatelům.

Vzhledem k vzrůstající oblibě Dluhového labyrintu je vidět, že nepřestává být užitečným zdrojem informací pro osoby, které se ocitli v dluhové pasti.

Mgr. Kristýna Schreilová, koordinátorka projektu
obcanskaporadna@remedium.cz
Tel: 272 743 666
www.remedium.cz
www.dluhovylabyrint.cz


(c) 2006, REMEDIUM