REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

100. kurz Základní krizové intervence dnes úspěšně ukončen

REMEDIUM Praha o.p.s. si v prosinci tohoto roku připomene 25. výročí svého vzniku. A není to jediné pěkné výročí. Základní kurz krizové intervence, akreditovaný MPSV ČR, který je nejžádanějším produktem našich vzdělávacích programů, se letos koná už po sté. Od začátku devadesátých let minulého století jím prošly tisíce absolventů z pomáhajících profesí, pro které se stal bránou k osvojení si dovedností krizového interventa.

Autorem a prvním odborným garantem tohoto kurzu byl jeden ze zakládajících pracovníků krizového centra RIAPS v Praze PhDr. Zdeněk Rieger, další pak PhDr. Yvonna Lucká a dosavadní Mgr. Jana Herbst.
Dnes obdrží osvědčení další skupina absolventů, kteří ukončují právě zmíněný kurz s označením C.ZKI.
Gratulujeme a těšíme se na další setkání!

A zároveň děkujeme týmu lektorů a lektorek, kteří se kurzu celá ta dlouhá léta soustavně věnovali nebo v něm učí dodnes:
PhDr. Zdeněk Rieger, PhDr. Hana Vyhnálková, PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Jan Šikl, PhDr. Zdenka Štichová, MUDr. Richard Zajíc, PhDr. Martin Hajný, PhD, PhDr. Olga Havránková, PhDr. Luboš Kobrle, Mgr. Jana Herbst, PhDr. Daniela Vodáčková, MUDr. Jan Lorenc, Mgr. Ilona Peňásová, Mgr. Martina Tichá, Mgr. Lucie Salačová, Petra Třešňáková, PhDr. Veronika Pinkasová, MUDr. Alena Večeřová.
Na další plodnou spolupráci se těší organizační tým vzdělávacích programů.

Zuzana Radová, ředitelka
Bc. Jana Tupá, manažerka vzdělávání
REMEDIUM Praha o.p.s.


(c) 2006, REMEDIUM