REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Albert Pesso

Albert Pesso, spolutvůrce metody PBSP, zemřel v 86 letech včera v podvečerních hodinách. Patří mu poděkování a láska od všech, kteří s ním mohli ujít kus cesty, ať už jako jeho žáci nebo jako ti, kteří pomáhali jeho metodu uvádět do českého prostředí.

Pesso Boyden psychomotorická terapie je původní psychoterapeutická metoda vytvořená a dále rozvíjená manželi Albertem Pesso a Dianou Boyden-Pesso ve Spojených státech v druhé polovině dvacátého století. Dle samotných autorů přináší více radosti, uspokojení, smyslu a propojení se životem.
Jak si můžete přečíst na stránkách www.pbsp.com, metoda je živá a stále se vyvíjí, což do procesu přináší nové prvky.

Do České republiky se PBSP dostala v devadesátých letech díky úsilí Yvonny Lucké a Michaela Vančury. První výcvik v PBSP realizovala Nadace psychosociální pomoci REMEDIUM v letech 1998 - 2003, druhý její pokračovatel občanské sdružení REMEDIUM Praha v letech 2004 - 2007, třetí výcvik byl organizovaný pod záštitou občanského sdružení Diabasis 2007 - 2011.
V současné době dobíhá čtvrtý běh výcviku pořádaný Českou asociací PBSP (PBSP CZ, z.s.) ve spolupráci s REMEDIUM Praha o.p.s. (2012 - 2016).
V pořadí pátý běh výcviku v PBSP v České republice pořádá opět Česká asociace PBSP (PBSP CZ, z.s.) ve spolupráci s REMEDIUM Praha o.p.s. v období od roku 2017 do roku 2021.

PBSP je zkratka z anglického Pesso Boyden System Psychomotor
www.pbsp.cz


(c) 2006, REMEDIUM