REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Pořádáme diskusní setkání na téma SUPERVIZE VE ŠKOLSTVÍ

Diskusní setkání se uskuteční 13. dubna 2016, opět od 14 do 17 hodin v prostorách REMEDIA Praha (Praha 3, Křišťanova 15).

Cílem setkání bude v diskusi promýšlet přiměřené místo supervize ve školství. Reagujeme tak nejen na vývoj supervize ve školství, ale také na legislativní proces, který počítá se zavedením supervize na školách.

Budeme spolupracovat v malých skupinkách podle zájmu o jednotlivá témata. Výstupy z práce skupin budeme shrnovat a vytvářet z nich výstup v podobě podnětů pro praxi. Přehled otázek, kterými se chceme zabývat:

DOBRO, KTERÉ PŘINÁŠÍ SUPERVIZE STUDENTŮM
Jak souvisí profil absolventa se supervizí studentů?
Supervize praxí nebo supervize studentů ? a proč?
Supervize interní nebo externí - a proč? Na co supervize supervizorů?

NEZNÁMÉ DOBRO A SUPERVIZE UČITELŮ
Co je podstatou učitelské práce? Jaké jsou žádoucí kompetence učitele? (Návaznost na profesní kontext rozvoje učitelů.)
Jaké opory pro svou práci učitelé mají ? na začátku své profese? V průběhu? Případně ? co chybí? (Může např. supervize podpořit motivaci učitelů nebo je pro výkon profese motivovat?)
Pokud supervize, tak interní nebo externí ? a proč? Jaké by mohly být cíle?

Administrativní poplatek činí 150 Kč, pro absolventy supervizích výcviků REMEDIA Praha 100 Kč. Poplatek bude vybírán na místě.

Máte-li zájem o účast na setkání, zašlete zprávu na emailovou adresu vzdelavani@remedium.cz.


(c) 2006, REMEDIUM