REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Dluhový labyrint pomáhá i v roce 2016

Aktuální informace týkající se dluhové problematiky a problematiky spotřebitelských úvěrů mohou zájemci i v letošním roce nalézt na stránkách www.dluhovylabyrint.cz. Provoz stránek zajišťuje Občanská poradna REMEDIUM Praha.

V záplavě nejrůznějších informací není často snadné dostat se k té právě potřebné. Pomoci s vyhledáním všeho, vztahujícího se k dluhové otázce, výrazně napomáhá www.dluhovylabyrint.cz. Uživatelé zde mohou nepřetržitě čerpat věcně správné a aktuální informace o právech, povinnostech a možnostech, které mají aktéři tzv. dluhové spirály. Tento projekt funguje od roku 2012 a je podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pro ty, kteří zde však odpověď na svoji otázku nenaleznou, je k dispozici Online poradna.

"Další významnou částí projektu je vzdělávání studentů sociální práce," uvedla vedoucí Občanské poradny REMEDIUM Kristýna Schreilová. Dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce bude v rámci tohoto projektu realizován čtyřikrát a to ve spolupráci s VOŠ sociálně právní v Praze, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU, Katedrou sociální práce FF UK a Ústavem sociální práce ÚHK. Nejen účastníci kurzu pak obdrží aktualizovaná skripta, která budou v počtu 100 výtisků distribuována do všech zapojených škol.


Pro více informací kontaktujte:
Kristýna Schreilová
Vedoucí Občanské poradny REMEDIUM Praha
obcanskaporadna@remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM