REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva - seminář ZMĚNY VE VZTAHU K BYTU ČI DOMU 16.12. 2015

Občanská poradna REMEDIUM uspořádala 16.12. poslední letošní bezplatný seminář zaměřený na bytovou problematiku.

Seminář se konal v prostorách organizace REMEDIUM Praha o.p.s. Účastníci semináře se od lektorky Mgr. Kristýna Schreilové dozvěděli informace vztahující se ke změnám, které mohou nastat ve vztahu k bydlení. Účastníci byli informováni o základních právech a povinnostech osob, kterých se tyto změny týkají. Lektorka se nejprve zaměřila na problematiku privatizace, poté poukázala na práva a povinnosti nájemníka v situaci, kdy se změní majitel bytu či dojde k přechodu nájmu. Účastníci byli také seznámeni s problematikou bydlení na základě věcného břemena. Zmíněny byly i novinky dle nového občanského zákoníku.

Semináře se zúčastnilo 12 účastníků, převážně z řad laické veřejnosti. "V oblasti změn ve vztahu k místu bydlení patří mezi nejpalčivější téma změna majitele bytu. Pro nájemníky je velmi důležité, aby byli dostatečně informováni o svých právech a povinnostech. V opačném případě mohou velmi lehce podlehnout tlaku nového majitele a podepsat novou nájemní smlouvu. Její obsah je však mnohdy v jejich neprospěch. Typickým příkladem je změna nájmu z doby neurčité na dobu určitou, nezřídka se také objevuje v nových nájemních smlouvách požadavek složení kauce. Tyto aspekty mohou postavení nájemníka nejen zhoršit, ale také ohrozit bydlení jako takové", uvedla lektorka semináře.

V průběhu celého semináře měli účastníci možnost vznášet své dotazy a také sdílet vlastní zkušenosti. V jeho závěru obdrželi leták "Změny ve vztahu k místu bydlení", který obsahuje základní informace k problematice probírané na semináři.

Seminář byl finančně podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu "Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení a novým občanským zákoníkem" a MČ Praha 3 v rámci projektu "Semináře zaměřené na prevenci výskytu dluhové problematiky pro občany Prahy 3.


Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz.


(c) 2006, REMEDIUM