REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Otvíráme studijní skupinu TÝMOVÉ SUPERVIZE

Supervizoři Bohumila Baštecká, Martin Hajný, Milan Kinkor a Eva Vernerová s organizační podporou REMEDIA Praha otvírají v květnu 2016 studijní skupinu TÝMOVÉ SUPERVIZE. Přihlášky přijímáme na emailovou adresu vzdelavani@remedium.cz do 1. března 2016.

Bude se jednat o uzavřenou skupinu supervizorů složenou z 8 - 12 účastníků + 4 průvodců skupiny, kteří mají zájem, chuť a čas se tématu týmové supervize intenzivněji věnovat.

Podrobnosti o studijní skupině včetně všech termínů, ceny atp. naleznete na našem webu zde.


(c) 2006, REMEDIUM