REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Pořádáme II. sněm supervizních líhní

II. sněm se uskuteční 25. listopadu 2015, opět od 14 do 17 hodin v prostorách REMEDIA Praha (Praha 3, Křišťanova 15).

Setkání navazuje na program I. sněmu a za cíl si klade "formulovat společné rysy - a hodnoty - českých supervizních výcviků". Setrvalým cílem zůstává "povzbudit chuť do další spolupráce".

Bude se spolupracovat ve skupinkách podle líhní a také ve skupinkách smíšených, aby se účastníci lépe poznali. Výstupy II. sněmu by mohly napomoci formulovat hodnotový základ supervizní profese v ČR.

Administrativní poplatek činí 150 Kč, pro absolventy supervizích výcviků REMEDIA Praha 100 Kč. Poplatek bude vybírán na místě.


(c) 2006, REMEDIUM