REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Občanská poradna realizovala seminář Problematika úhrad za bydlení

Občanská poradna REMEDIUM uspořádala 8.10. třetí letošní bezplatný seminář zaměřený na bytovou problematiku.

Seminář se konal v prostorách Klubu seniorů Praha 3 a jeho účastníci se od lektorek Mgr. Kristýny Schreilové a Mgr. Sylvie Kruml Singerové dozvěděli informace o problematice vyúčtování služeb a příspěvku na bydlení.

Na seminář přišlo celkem 10 účastníků z řad laické veřejnosti. "Z četných dotazů účastníků je vidět, že se jedná o velmi aktuální téma. Problematika vyúčtování už je sice podrobněji upravena legislativou, nicméně k nejasnostem stále dochází. Stejně tak přetrvávají některé mýty týkající se příspěvku na bydlení," uvedly lektorky.

V průběhu celého semináře měli účastníci možnost vznášet své dotazy a také sdílet vlastní zkušenosti. V jeho závěru obdrželi leták "Problematika úhrad za bydlení".

Seminář byl finančně podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu "Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení a novým občanským zákoníkem" a MČ Praha 3 v rámci projektu "Semináře zaměřené na prevenci výskytu dluhové problematiky pro občany Prahy 3."

Bližší informace o projektu a dalších chystaných seminářích můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz.


(c) 2006, REMEDIUM