REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Seminář PROBLEMATIKA ÚHRAD ZA BYDLENÍ 8.10. 2015

Občanská poradna REMEDIUM pořádá třetí letošní bezplatný seminář zaměřený na bytovou problematiku.

Termín konání semináře: čtvrtek 8.10. 2015 (15,00 - 16,30)
Místo konání semináře: Klub důchodců, Olšanská 7, Praha 3

Obsah semináře:
- vymezení služeb, které mohou být pronajímatelem účtovány
- reklamace vyúčtování služeb
- vymáhání nedoplatků na službách

Bližší informace získáte na telefonech 272 743 666, 605 284 737 či emailu obcanskaporadna@remedium.cz.

Seminář je finančně podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj a MČ Praha 3.


(c) 2006, REMEDIUM