REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt KRIZOVÁ INTERVENCE byl úspěšně ukončen a vyhodnocen!

Logo OP LZZ ESF

K 30. květnu 2015 byl úspěšně ukončen a vyhodnocen projekt organizace REMEDIUM Praha o.p.s s názvem Komplexní vzdělávaní pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v oblasti krizové intervence (zkráceně Krizová intervence, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00193), podpořený OP LZZ ESF.

V rámci projektu proběhly dva běhy výcvikového kurzu Komplexní krizová intervence, kde se školilo 36 sociálních pracovníků, dále dva běhy kurzu Komunikace jako nástroj spolupráce, kde bylo proškoleno 39 zaměstnanců sociálních služeb a dva běhy kurzu Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách, ve kterých se vzdělávalo dalších 32 zaměstnanců sociálních služeb.
Celkem se v rámci projektu školilo 107 pracovníků z různých sociálních služeb napříč celou ČR. Z toho bylo úspěšných 99 absolventů, kteří složili závěrečnou zkoušku.

Cílem projektu bylo zvýšit dostupnost akreditovaných vzdělávacích programů a tím zvýšit kvalitu sociálních služeb zaměřených na krizovou pomoc na území ČR mimo Hl. m. Praha. Účastí na akreditovaných kurzech budou pracovníci působící v sociálních službách kvalitněji pracovat se svými klienty v krizových životních situacích a nabízet tak odbornou a komplexní pomoc.

"Metoda krizové intervence se díky tomuto projektu opět rozšířila do dalších sociálních služeb a dalších krajů ČR." říká vedoucí projektu Bc. Jana Tupá. "Stěžejní částí projektu byly dva běhy výcvikového kurzu Komplexní krizová intervence, který má celkem 248 výcvikových hodin + závěrečné evaluační setkání. Jedná se o výcvik v krizové intervenci s nejvyšší hodinovou dotací v ČR, který seznamuje a cvičí účastníky v telefonické krizové intervenci i krizové intervenci tváří v tvář. Úspěšně proběhly a byly ukončeny také dva menší kurzy, které pracovníkům ze sociálních služeb pomohly zdokonalit jejich komunikační dovednosti a reflektovat náročnost práce v sociálních službách. Z celkového počtu 99 absolventů máme radost!" dodává.
Bc. Jana Tupá, vedoucí projektu a manažerka vzdělávacích programů
REMEDIUM Praha o.p.s
Křišťanova 15, Praha 3
www.remedium.cz
vzdelavani@remedium.cz
Tel: 272 743 360
(c) 2006, REMEDIUM