REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Seminář Práva a povinnosti pronajímatele a nájemníka

Občanská poradna REMEDIUM uspořádala 10.6. druhý letošní bezplatný seminář zaměřený na bytovou problematiku. Seminář se konal v prostorách Klubu důchodců Beroun v Berouně a jeho účastníci se od lektorky Mgr. Kristýny Krušinské dozvěděli informace o právech a povinnostech pronajímatelů a nájemníků.

Na seminář přišlo celkem 61 účastníků z řad laické veřejnosti. "Práva a povinnosti obou stran nájemního vztahu patří mezi nejčastější dotazy, s nimiž se obrací klienti na občanskou poradnu. Zájem o ně je vidět i na rekordním počtu účastníků na semináři. Jedná se o velmi důležitá témata jako je zvyšování nájemného či problematiku oprav v bytě." uvedla lektorka.

V průběhu celého semináře měli účastníci možnost vznášet své dotazy a také sdílet vlastní zkušenosti. V jeho závěru obdrželi leták "Bydlení a smluvní vztahy," který obsahuje základní informace k problematice probírané na semináři a také leták "Práva a povinnosti pronajímatele a nájemníka."

Seminář byl finančně podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu "Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení a novým občanským zákoníkem".

Bližší informace o projektu a dalších chystaných seminářích můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz.


(c) 2006, REMEDIUM