REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Seminář PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE A NÁJEMNÍKA 10.6. 2015

Občanská poradna REMEDIUM pořádá další letošní bezplatný seminář zaměřený na bytovou problematiku. Termín konání semináře: středa 10.6. 2015 (14,00 - 15,30) Místo konání semináře: Klub důchodců Beroun, U Kasáren 813, 266 01 Beroun

Obsah semináře:
- základní práva a povinnosti pronajímatele vůči nájemníkovi a nájemníka vůči pronajímateli
- možnosti vymáhání práv pronajímatelem i nájemníkem
- následky neplnění povinností pronajímatele a nájemníka

Bližší informace získáte na telefonech 272 743 666, 605 284 737 či emailu obcanskaporadna@remedium.cz.

Seminář je finančně podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj.


(c) 2006, REMEDIUM