REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt KRIZOVÁ INTERVECE dospěl do své druhé poloviny!

Logo OP LZZ ESF

Projekt organizace REMEDIUM Praha o.p.s s názvem Komplexní vzdělávaní pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v oblasti krizové intervence (zkráceně Krizová intervence, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00193), podpořený OP LZZ ESF, dospěl do své druhé poloviny. Aktuálně běží oba výcvikové kurzy Komplexní krizová intervence, kde se školí 36 sociálních pracovníků. Již proběhla úspěšně realizace dvou 2denních kurzů Komunikace jako nástroj spolupráce, kde bylo proškoleno 39 zaměstnanců z různých sociálních služeb a přesně ve své polovině se nachází dva běhy kurzu Úskalí spojená se zvládáním zátěže při výkonu práce v sociálních službách, ve kterých se vzdělává dalších 32 zaměstnanců sociálních služeb.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost akreditovaných vzdělávacích programů a tím zvýšit kvalitu sociálních služeb zaměřených na krizovou pomoc na území ČR mimo Hl. m. Praha. Účastí na akreditovaných kurzech budou pracovníci působící v sociálních službách kvalitněji pracovat se svými klienty v krizových životních situacích a nabízet tak odbornou a komplexní pomoc.

"Metoda krizové intervence je využitelná napříč různými sociálními službami. Klient v krizi se může objevit v podstatě ve všech typech sociální služby a je skvělé, pokud je na pracovišti někdo, kdo dovednosti krizové intervence ovládá." říká vedoucí projektu Bc. Jana Tupá. "O všechny kurzy, které jsme v rámci projektu nabízeli, byl velký zájem a volná místa v kurzech rychle mizela. Z toho důvodu jsme omezili počet pracovníků z jedné organizace v konkrétním běhu kurzu na dva. Podpora se díky tomu dostane do různých organizací v různých krajích. Ze zájmu o podpořené kurzy máme radost!" dodává.

Projekt bude ukončen a vyhodnocen v květnu 2015.


Bc. Jana Tupá, vedoucí projektu a manažerka vzdělávacích programů
REMEDIUM Praha o.p.s
Křišťanova 15, Praha 3
www.remedium.cz
vzdelavani@remedium.cz
Tel: 272 743 360
(c) 2006, REMEDIUM