REMEDIUMREMEDIUM

Programy pro seniory

Otevíráme nové možnosti

kupte si obraz z remedium.cz

Podporujeme

aktivní život, celoživotní vzdělávání a odpovědnost za své zdraví

Nabízíme

sociálně aktivizační služby, pohybové a rehabilitační programy, vzdělávací programy, společenské akce, klubové aktivity, práci na internetu a na počítači, internetové stránky pro seniory, rekondiční pobyty, výlety a účast v Divadelním spolku Proměna

Klub REMEDIUM - centrum aktivit pro seniory

Táboritská 22, Praha 3, Telefon: 222 712 940
  • otevírací doba klubu REMEDIUM
    Otevírací doba Klubu REMEDIUM: pondělí – čtvrtek 9.00 – 18.00, pátek 9.00 – 16.00
  • Veškeré aktuální informace o činnosti v rámci programů pro seniory a aktivitách v Klubu REMEDIUM najdete na WWW.VSTUPUJTE.CZ

Programy pro seniory jsou určeny všem, kteří jsou v důchodovém věku, bez ohledu na místo bydliště. Hlavním cílem všech nabízených aktivit je zachování kvality života, podpora sebevědomí, prevence před samotou a vyčleněním ze společnosti i po odchodu do starobního důchodu. Programy jsou podporovány ze získaných grantů a jejich cenu se snažíme udržet ve výši, která je dostupná co nejširší skupině zájemců.

Poskytujeme sociální služby pro seniory dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, číslo registrace služby 3038989.


(c) 2006, REMEDIUM