REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

KONFERENCE 1000 PODOB KRIZOVÉ INTERVENCE - už jen do 15.7. přijímáme předběžné přihlášky

Rádi se s vámi dělíme o zprávu, že každým dnem přibývá předběžně přihlášených účastníků. Ještě stále můžete ve věci předběžného přihlášení kontaktovat organizační tým na vzdelavani@remedium.cz. Těšíme se na vás! Krizová pomoc je neodkladná pomoc lidem, kteří vlastními silami nebo z vlastních zdrojů nejsou schopni zvládnout v potřebném čase svůj životní prožitek či životní situaci. Krizová pomoc je uplatňována v celé řadě organizací sociálních, ale významně i zdravotnických. Jedná se o psychosociální službu, zahrnuje tedy prvky psychologické i sociální pomoci. Cílem je poskytnout člověku v této situaci bezpečí, podporu a vedení při zvládnutí situace vlastními silami, aby pocítil úlevu a naději na návrat minimálně na předkrizovou úroveň. Pracovníci nejen krizových pracovišť tohoto cíle dosahují použitím metody krizové intervence. Metoda se tedy víc a víc stává průřezovou a s úspěchem aplikovatelnou na problémové situace nejrůznějších cílových skupin. Je důležité tento vývoj reflektovat. Jako dlouholetí vzdělavatelé v metodě krizové intervence a organizátoři předchozích dvou odborných konferencí na zmíněné téma zaznamenáváme v posledním desetiletí celou škálu pomáhajících pracovišť, která navštěvují klienti a pacienti ve stavu krize, jsme s nimi v soustavném kontaktu a víme, jak důležité je pro tuto profesní obec sdílení společných zkušeností a objevování nových inspirativních cest.

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
pojďme se na téma krizové intervence opět společně podívat. Jak očima lidí s různými zkušenostmi, tak očima organizací poskytujících krizové služby, ale i těch takzvaně "nekrizových" pracujících s rozličnými cílovými skupinami.

Zveme Vás na III. odbornou konferenci "1000 PODOB KRIZOVÉ INTERVENCE", která se koná ve dnech 6. - 7. listopadu 2018 v hotelu Olšanka v Praze 3 - Žižkově s podporou Magistrátu hlavního města Prahy.

Logo Hlavního města Prahy

Budeme si společně předávat své zkušenosti, sdílet zážitky, diskutovat odborná témata ve formě panelů a workshopů. Paralelně poběží vždy několik workshopů na frekventovaná témata. Velmi uvítáme Vaše názory na to, jakým oblastem by se konference měla formou workshopů věnovat, aby co nejlépe reagovala na Vaši potřebu.

Inspirujte se záznamy z předchozích dvou konferencí na našich stránkách:
- http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-konference-krize-na-oddluzeni-neceka.php
- http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-konference-o-krizove-intervenci.php

V současné době monitorujeme zájem potenciálních účastníků, abychom dobře naplnili uvažovanou kapacitu. Pokud Vás naše odborné setkání zajímá a chcete se ho zúčastnit, pošlete nám prosím zprávu na adresu vzdelavani@remedium.cz a my Vám zašleme k vyplnění nezávaznou předběžnou přihlášku. Předběžné přihlášky lze posílat do 15. července 2018 opět na e-mail: vzdelavani@remedium.cz.
Konferenční poplatek bude stanoven až společně s programem, nepřesáhne však částku 1210 Kč (vč. 21% DPH).
Definitivní přihlášku včetně podrobného programu a nabídky workshopů obdrží předběžně přihlášení zájemci emailem na přelomu července a srpna 2018.


Za přípravný výbor konference

Zuzana Radová, ředitelka organizace REMEDIUM Praha o.p.s.
PhDr. Daniela Vodáčková, odborná garantka konference


(c) 2006, REMEDIUM