REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

KONFERENCE 1000 PODOB KRIZOVÉ INTERVENCE - přijímáme závazné přihlášky

Se začátkem druhého prázdninového měsíce vám přinášíme další zprávy o chystané konferenci. Její kapacita už se ze dvou třetin naplnila předběžně přihlášenými účastníky a nyní se mohou přihlašovat i další zájemci. Webové stránky konference s detailním programem, formulářem přihlášky a dalšími důležitými informacemi naleznete zde: https://sites.google.com/site/1000podobkrizoveintervence/ Těšíme se na vás!

Krizová pomoc je neodkladná pomoc lidem, kteří vlastními silami nebo z vlastních zdrojů nejsou schopni zvládnout v potřebném čase svůj životní prožitek či životní situaci. Krizová pomoc je uplatňována v celé řadě organizací sociálních, ale významně i zdravotnických. Jedná se o psychosociální službu, zahrnuje tedy prvky psychologické i sociální pomoci.
Cílem je poskytnout člověku v této situaci bezpečí, podporu a vedení při zvládnutí situace vlastními silami, aby pocítil úlevu a naději na návrat minimálně na předkrizovou úroveň.
Pracovníci nejen krizových pracovišť tohoto cíle dosahují použitím metody krizové intervence. Metoda se tedy víc a víc stává průřezovou a s úspěchem aplikovatelnou na problémové situace nejrůznějších cílových skupin. Je důležité tento vývoj reflektovat. Jako dlouholetí vzdělavatelé v metodě krizové intervence a organizátoři předchozích dvou odborných konferencí na zmíněné téma zaznamenáváme v posledním desetiletí celou škálu pomáhajících pracovišť, která navštěvují klienti a pacienti ve stavu krize, jsme s nimi v soustavném kontaktu a víme, jak důležité je pro tuto profesní obec sdílení společných zkušeností a objevování nových inspirativních cest.

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
pojďme se na téma krizové intervence opět společně podívat. Jak očima lidí s různými zkušenostmi, tak očima organizací poskytujících krizové služby, ale i těch takzvaně "nekrizových" služeb pracujících s rozličnými cílovými skupinami.

Zveme Vás na III. odbornou konferenci "1000 PODOB KRIZOVÉ INTERVENCE", která se koná ve dnech 6. - 7. listopadu 2018 v hotelu Olšanka v Praze 3 - Žižkově s podporou Magistrátu hlavního města Prahy.

Logo Hlavního města Prahy

Budeme si společně předávat své zkušenosti, sdílet zážitky, diskutovat odborná témata ve formě panelů a workshopů. Během dvou dnů můžete sledovat šest odborných panelů, kterých se zúčastní řada odborníků na daná témata:
Krizová pracoviště, Krize v kontextu duševní nemoci, Integrovaný záchranný systém, Cizinci v České republice, Paliativa, Děti v krizové situaci. Paralelně s panely poběží vždy tři workshopy na témata, která ve svých předběžných přihláškách přinesli zájemci o konferenci.
Podrobnější informace o workshopech a jejich vedoucích najdete na: https://sites.google.com/site/1000podobkrizoveintervence/
Konferenční poplatek činí 1210 Kč (vč. 21% DPH).

Těšíme se, že konference proběhne stejně úspěšně jako dvě předchozí, a to i vaším přispěním.
Podívejte se na záznamy z předchozích dvou konferencí na našich stránkách:
- http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-konference-krize-na-oddluzeni-neceka.php
- http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-konference-o-krizove-intervenci.php


Za přípravný výbor konference

Zuzana Radová, ředitelka organizace REMEDIUM Praha o.p.s.
PhDr. Daniela Vodáčková, odborná garantka konference


(c) 2006, REMEDIUM