REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"

V roce 2014 realizovala organizace REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint".

Cílem tohoto projektu bylo posílení informovanosti občanů v oblasti spotřebitelské a finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce a aktualizace a rozšíření internetových stránek Dluhový labyrint.

Dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce byl v rámci tohoto projektu realizován dvakrát a to ve spolupráci s Katedrou sociální práce FSS OU a Ústavem sociální práce ÚHK. Celkem se jej zúčastnilo 52 účastníků. ?Stále se nám potvrzuje, že se jedná o aktuální a potřebné téma a studenti o něj mají velký zájem. Těší nás, že kurz letos mohli využít další z nich", říká jedna z lektorek kurzu, Mgr. Petra Skuhrová. Ze zpětných vazeb získaných od účastníků pak vyplynulo, že na kurzu ocenili jak užitečnost, srozumitelnost a přehlednost získaných informací, tak zejména praktické zkušenosti lektorek s touto tématikou. Novinkou byla skripta, která byla na konci roku distribuována jak do škol, kde proběhly kurzy, tak i na další školy a to konkrétně na Katedru sociální práce FF UK a Katedru sociální politiky a sociální práce FSS MU. Každá ze škol obdržela 100 výtisků.

Na internetových stránkách Dluhový labyrint, na nichž lze nalézt "informace o dluzích nejen pro dlužníky", pak kromě pravidelných aktualizací došlo k dalšímu rozšíření sekce Ke stažení o nové vzory, rovněž přibyly články do sekce pro odbornou veřejnost. V internetové poradně bylo zodpovězeno 266 dotazů s dluhovou tématikou.
"Velmi nás těší rostoucí zájem, který o Dluhový labyrint je. Za celý rok 2014 jej navštívilo 28 549 lidí, řada z nich opakovaně. Celkově jsme zaznamenali 35 942 návštěv, oproti roku 2013 se tedy návštěvnost více jak zdvojnásobila", říká koordinátorka projektu Mgr. Kristýna Krušinská. "Ve všech aktivitách máme v plánu pokračovat i v roce 2015," dodává.

Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.


(c) 2006, REMEDIUM